Untitled Document
Untitled Document

Kad Keahlian Baru

Kepada semua Pengedar AVAIL yang dihormati,

Polisi dan Peraturan Terbaru (Kemaskini) Disember 2010

Pembatalan Polisi Status Inaktif Berkuatkuasa pada Bulan Bonus JANUARI 2011, Polisi Status Inaktif (tidak aktif selama 6 bulan) akan dibatalkan. Pengedar yang tidak membeli selama 12 bulan berturut-turut, keahliannya akan dibatalkan.

Kad Keahlian Baru Berkuatkuasa pada Bulan Bonus JANUARI 2011, Syarikat akan menghantarkan kad keahlian baru kepada semua pengedar baru dan pengedar lama yang aktif. Sekiranya berlaku kehilangan atau kerosakan kad, yuran memohon gantian kad sebanyak RM10.00 akan dikenakan bagi setiap kad.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-80701822 (Bahagian Operasi).

Sekian, terima kasih !

Bahagian Operasi,
Avail Beauty Sdn. Bhd.
27-12-2010

Untitled Document